QUYẾT ĐỊNH Công nhận Câu lạc bộ bóng truyền hơi Đoàn kết xã Cam Đường.
Số ký hiệu văn bản 29/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/03/2021
Ngày hiệu lực 02/03/2021
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Công nhận Câu lạc bộ bóng truyền hơi Đoàn kết xã Cam Đường.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn hóa - xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm qd_clb_bong_chuyen_2103020340020210303040001394_signed.pdf
Văn bản mới