KẾ HOẠCH Hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn Xã Cam Đường năm 2021
Số ký hiệu văn bản 58/KH-UBND
Ngày ban hành 31/03/2021
Ngày hiệu lực 31/03/2021
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn Xã Cam Đường năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh_pc-_sd_d_nam_2021_21033009120210331021115092_signed.pdf
Văn bản mới