KẾ HOẠCH Hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn xã Cam Đường năm 2021
Số ký hiệu văn bản 57/KH_UBND
Ngày ban hành 31/03/2021
Ngày hiệu lực 31/03/2021
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn xã Cam Đường năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt CHỦ TỊCH: Trần Thị Huệ
Tài liệu đính kèm kh_csskss_nam_2021_2103301038220210331020956639_signed.pdf
Văn bản mới