Giấy mời dự kỳ họp thứ 7 HĐND phường Kim Tân khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu văn bản 37/GM-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2018
Ngày hiệu lực 20/12/2018
Trích yếu nội dung Giấy mời dự kỳ họp thứ 7 HĐND phường Kim Tân khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021
Hình thức văn bản Giấy mời
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm GM 37 du ky hop thu 7 HDND phường Kim Tân khóa IV nhiệm kỳ 2016-2021.pdf
Văn bản mới