Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023
Số ký hiệu văn bản 172/BC-UBND
Ngày ban hành 04/07/2023
Ngày hiệu lực 04/07/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Trần Thị Huệ
Tài liệu đính kèm bc_ket_qua_6_thang_dau_nam_-_t20230629044404020_signed.pdf
Văn bản mới