V/v chủ động phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa
Số ký hiệu văn bản Số: 185/UBND-NLN
Ngày ban hành 20/07/2023
Ngày hiệu lực 20/07/2023
Trích yếu nội dung V/v chủ động phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Hà Thị Mai Liên
Tài liệu đính kèm cv_huong_dan_cham_soc_va_phong20230719044039505_signed-1-.pdf
Văn bản mới