Kế hoạch Tổ chức bình xét, công nhận các danh hiệu nếp sống Văn hóa; các mô hình học tập năm 2023; Đăng ký năm 2024 trên địa bàn xã Cam Đường.
Số ký hiệu văn bản Số: 127 /KH - UBND
Ngày ban hành 12/10/2023
Ngày hiệu lực 12/10/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức bình xét, công nhận các danh hiệu nếp sống Văn hóa; các mô hình học tập năm 2023; Đăng ký năm 2024 trên địa bàn xã Cam Đường.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa - xã hội
Người ký duyệt Hà Thị Mai Liên
Tài liệu đính kèm binh_xet_cong_nhan_cac_danh_hi20231012034036885_signed.pdf
Văn bản mới