tiếp tục tăng cường giám sát và phòng, chống bệnh đau mắt đỏ
Số ký hiệu văn bản Số: 1276 /UBND-VP
Ngày ban hành 12/10/2023
Ngày hiệu lực 12/10/2023
Trích yếu nội dung tiếp tục tăng cường giám sát và phòng, chống bệnh đau mắt đỏ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv_tang_cuong_giam_sat_va_phon20231004081213966_signed.pdf
Văn bản mới