Thu thập, cập nhật, lưu trữ thông tin về người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn xã Cam Đường, giai đoạn 2023 - 2025
Số ký hiệu văn bản 128/KH-UBND
Ngày ban hành 13/10/2023
Ngày hiệu lực 13/10/2023
Trích yếu nội dung Thu thập, cập nhật, lưu trữ thông tin về người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn xã Cam Đường, giai đoạn 2023 - 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa - xã hội
Người ký duyệt Hà Thị Mai Liên
Tài liệu đính kèm kh_thu_thap_tt_-t10-_23101309220231013100726400_signed-1-.pdf
Văn bản mới