Tiêm chủng mở rộng tháng 12 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 145/KH-UBND
Ngày ban hành 30/11/2023
Ngày hiệu lực 30/11/2023
Trích yếu nội dung Tiêm chủng mở rộng tháng 12 năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa - xã hội
Người ký duyệt Hà Thị Mai Liên
Tài liệu đính kèm kh_tcmr_thang_12_2023_2311290220231204073018278_signed.pdf
Văn bản mới