Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 22/6/2020 về Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND xã Cam Đường khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND xã Cam Đường tổ chức thành công kỳ họp cuối năm 2021 (kỳ họp thứ 3) HĐND khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026.
Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 22/6/2020 về Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND xã Cam Đường khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND xã Cam Đường  tổ chức thành công  kỳ họp cuối năm 2021 (kỳ họp thứ 3) HĐND khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026. 

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 22/6/2020 về Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND xã Cam Đường khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND xã Cam Đường  tổ chức thành công  kỳ họp cuối năm 2021 (kỳ họp thứ 3) HĐND khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đ/c các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy , HĐND,UBND, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể ; Lãnh đạo các đơn vị cộng quản; Các ông(bà)Đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 cùng các ông( bà)Bí thư, trưởng thôn, Trưởng ban CTMT của 13 thôn trên địa bàn.

Tại kỳ họp, HĐND đã tiến hành xem xét, thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng như: Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hôi năm 2022; Báo cáo tình hình dự toán ngân sách Nhà nước và dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2021; đánh giá tình hình thực hiện pháp luật,tiếp công dân; phòng chống tội phạm; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, khiếu nại tố cáo của công dân.... Xem xét các báo cáo công tác năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân. Trên cơ sở các tài liệu đã được nghiên cứu thảo luận tại tổ đại biểu, báo cáo kết quả thẩm tra của các Ban HĐND , các đại biểu dự kỳ họp tiếp tục thảo luận làm rõ những tồn tại, vướng mắc khó khăn trên các lĩnh vực, đồng thời đề xuất giải pháp làm cơ sở Nghị quyết thông qua các nội dung quan trọng của địa phương. Bà Trần Thị Huệ - Chủ tịch UBND xã đã phát biểu giải trình một số nội dung các đại biểu đề nghị đồng thời nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp để có kế hoạch tập trung chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới, quan tâm xem xét giải quyết các ý kiến và vấn đề cử tri quan tâm ngay sau kỳ họp. Qua đó thể hiện trách nhiệm cao của người đứng đầu cơ quan điều hành Nhà nước tại địa phương.

Kỳ họp cuối năm 2021 ( Kỳ họp thứ 3)HĐND xã đã thống nhất thông qua 8 Nghị quyết: Nghị quyết thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2021, dự toán ngân sách năm 2022; Nghị quyết điều chỉnh ngân sách xã năm 2021; Nghị quyết về tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cảu cử tri tại kỳ họp giữa năm 2021; Nghị quyêt; Nghị quyết ghép cụm dân cư vào thôn liền kề hiện có trên địa bàn xã Cam Đường; Nghị quyết thông qua kết  quả kỳ họp  cuối năm (thứ 3) HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nguyễn Chín

Tin tức
Đăng nhập

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 75
  • Trong tuần: 332
  • Tất cả: 56,423