Tổ hỗ trợ xây dựng thôn kiểu mẫu UBND xã cùng với nhân dân trong thôn tổ chức ra quân thực hiện các nội dung xây dựng thôn kiểu mẫu tại thôn Vạch.
Thực hiện sự phân công của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Cam Đường về  hỗ trợ, giúp đỡ thôn Vạch hoàn thành  xây dựng thôn kiểu mẫu, ngày 22/8/2020 tổ hỗ trợ xây dựng thôn kiểu mẫu UBND xã cùng với nhân dân trong thôn tổ chức ra quân thực hiện các nội dung  xây dựng thôn kiểu mẫu tại thôn Vạch.

Thực hiện sự phân công của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Cam Đường về  hỗ trợ, giúp đỡ thôn Vạch hoàn thành  xây dựng thôn kiểu mẫu, ngày 22/8/2020 tổ hỗ trợ xây dựng thôn kiểu mẫu UBND xã cùng với nhân dân trong thôn tổ chức ra quân thực hiện các nội dung  xây dựng thôn kiểu mẫu tại thôn Vạch.

Tham gia buổi ra quân tổ hỗ trợ cùng với đoàn viên thanh niên, lực lượng công an, quân sự và nhân dân thôn Vạch thực hiện dọn dẹp, sửa chữa, kè lại 300 m đường giao thông nông thôn.

Đây là hoạt động có nghĩa quan trọng góp phần  đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung  xây dựng thôn kiểu mẫu tại thôn nâng cao chất lượng, bền vững các tiêu chí; làm cho diện mạo của nông thôn ngày càng được đổi mới góp phần tích cực trong xây dựng và phát triển toàn diện trên mọi mặt của đời sống xã hội tại địa phương.

Trần Bùi Hương Giang

Tin khác
1 2 
Tin tức
Đăng nhập

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0