Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND xã khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026.
Số ký hiệu văn bản Số: 171 /BC-UBND
Ngày ban hành 29/06/2023
Ngày hiệu lực 29/06/2023
Trích yếu nội dung Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND xã khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026.
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Hà Thị Mai Liên
Tài liệu đính kèm bc_tra_loi_y_kien_cu_tri_den_n20230629033801825_signed.pdf
Văn bản mới