Thông báo Về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản Số: 803 /TB-UBND
Ngày ban hành 06/07/2023
Ngày hiệu lực 06/07/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Đất đai - Đô thị - xây dựng
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm bd_dc_qh_2030_tplc_-_cong_khai_230705120149746740_20230705045852047.pdf
1_tb_lay_y_kien_dc_t_20230705020230705051315377_signed.pdf
bieu_kem_theo_tb_xin_y_kien_2320230705051324080_signed.pdf
Văn bản mới