Thông báo Thời gian làm việc giờ hành chính của Ủy ban nhân dân xã Cam Đường.
Số ký hiệu văn bản Số: 86/TB-UBND
Ngày ban hành 12/10/2023
Ngày hiệu lực 12/10/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Thời gian làm việc giờ hành chính của Ủy ban nhân dân xã Cam Đường.
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Trần Thị Huệ
Tài liệu đính kèm tb_thoi_gian_lam_viec_2310120220231012033917182_signed.pdf
Văn bản mới