Hoạt động tuyên vận từ Ban tuyên vận đến các tổ tuyên vận ở các khu dân cư
Trong những năm qua Đảng ủy xã Cam Đường luôn xác định công tác tuyên vận là một nhiệm vụ quan trọng song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và đặc biệt là công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với xây dựng thôn kiểu mẫu, tuyến phố văn minh. 

Trong những năm qua Đảng ủy xã Cam Đường luôn xác định công tác tuyên vận là một nhiệm vụ quan trọng song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và đặc biệt là công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với xây dựng thôn kiểu mẫu, tuyến phố văn minh.

Ban tuyên vận đã tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo hoạt động tuyên vận từ Ban tuyên vận đến các tổ tuyên vận ở các khu dân cư, đồng thời phối hợp với UBND- MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội của xã bám sát các Nghị quyết, Chương trình của cấp uỷ để xây dựng các kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Hàng tháng tổ chức hội nghị tuyên vận giữa Ban Tuyên vận với các tổ tuyên vận khu dân cư gồm 3 thành phần đó là Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng Ban CTMT. Đồng thời tại hội nghị mời các cơ quan đơn vị, trường học, lãnh đạo trạm y tế, công an xã đến tham dự để kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động tuyên vận ở cơ sở và thực hiện đánh giá một cách khách quan hoạt động của tổ tuyên vận, tuyên dương tổ tuyên vận thực hiện tốt nhiệm vụ trong tháng, đôn đốc nhắc nhở tổ tuyên vận hoạt động chưa tốt. Trước khi tổ chức hội nghị triển khai đến các tổ tuyên vận tự đăng ký các nội dung hoạt động của tổ tuyên vận trong tháng sau, căn cứ vào các nội dung tự đăng ký của các tổ tuyên vận để đánh giá hoạt động trong tháng.

Hội nghị tuyên vận của Đảng ủy Cam Đường tổ chức hướng về khu dân cư, hàng quý Ban tuyên vận lựa chọn các tổ tuyên vận hoạt động có hiệu quả, tổ chức Hội nghị tuyên vận tại nhà văn hóa thôn để các tổ tuyên vận có thể trao đổi kinh nghiệm trong công tác hoạt động tuyên vận từ đó thúc đẩy công tác thi đua giữa các tổ tuyên vận.

Các thành viên Ban tuyên vận được phân công phụ trách các khu dân cư thường xuyên nắm bắt tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân, nhất là các hộ nằm trong vùng ảnh hưởng quy hoạch giải phóng mặt bằng, các thôn ảnh hưởng ngoài phạm vi các khai trường mỏ Apatit…. Kịp thời báo cáo những tình hình liên quan đến dư luận xã hội và tư tưởng của nhân dân với cấp ủy để kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương có biện pháp chỉ đạo giải quyết, đồng thời định hướng dư luận theo chñ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, nhìn chung tình hình tư tưởng của nhân dân tương đối ổn định. Các vấn đề bức xúc của nhân dân từng bước được giải quyết ngay tại cơ sở theo đúng quy định của Nhà nước, từ đó nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền.

Từ những cách làm trên trong 6 tháng đầu năm 2022 Ban tuyên vận, tổ tuyên vận đã tham mưu tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của xã tiếp tục ổn định và phát triển; văn hóa xã hội, giáo dục, y tế có bước phát triển mạnh mẽ, quốc phòng an ninh được đảm bảo, hệ thống chính trị luôn được kiện toàn củng cố. Đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên, hạ tầng nông thôn được nhân dân đóng góp xây dựng ngày càng phát triển, bộ mặt nông thôn ngày càng có sự thay đổi rõ nét: Vận động nhân dân nâng cao các tiêu chí xây dựng thôn kiểu mẫu tại thôn kiểu mẫu Dạ 1, Dạ 2, Thác. Hoàn thành các tiêu chí xây dựng thôn kiểu mẫu tại thôn Vạch, Dốc Đỏ. Vận động  thôn Dạ 1 xây dựng thôn kiểu mẫu nâng cao. Chỉnh trang khu vực trung tâm cụm xã: Lát gạch Block sân bóng trung tâm; lắp 01 cổng trào điện tử. Phối hợp, hoàn thiện lắp điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại các tuyến đường trục thôn Dốc Đỏ (15 bóng) thôn Vạch (35 bóng và 02 hệ thống trang trí đèn Led); Phối hợp, hoàn thiện lắp điện chiếu sáng các khu TĐC trên địa bàn xã với tổng số  chiều dài các tuyến đường trục thôn, liên thôn là 14,8km =221 bóng tại các khu TĐC: Làng Thác, Đất Đèn, Dạ 2 và tuyến đường liên thôn Dốc Đỏ, liên thôn Đất Đèn - Tát; Thực hiện Công viên thôn Suối Ngàn và tiểu công viên thôn Dạ 2. Vận động nhân dân lắp biển số nhà và thay ke cờ tạo cảnh quan tại thôn Suối Ngàn, tuyên truyền nhân dân cải tạo vườn tạp trồng 40 ha quế. Tuyên truyền nhân dân hoàn thiện các khoản thu quỹ vận động trong tháng 5/2022. Ban tuyên vận phối hợp với tổ tuyên vận Nhớn 1, Thác thực hiện vận động nhân dân trong vùng quy hoạch GPMB công trình suối Ngòi Đường, tái định cư thôn Làng Thác chấp hành các quy định của nhà nước trong công tác GPMB. ....

 

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0