ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM XÃ CAM ĐƯỜNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT, NHIỆM KỲ 2019-2024.

Sáng ngày 23/6/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cam Đường, Thành phố Lào Cai tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam xã, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2022. Trong nửa nhiệm kỳ qua (2019-2022), UB. MTTQ xã Cam Đường đã phối hợp các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, phòng, chống ma túy....

Nguyễn Thị Thi - Hội nông dân xã
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0